Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22.02.2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2022 roku.

http://bip.pepowo.pl/dokument/4833