W ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” gminy, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

W programie uczestniczyli również mieszkańcy gminy Pępowo – uczniowie będący dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PPGR.

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU.
W ogłoszonym przez gminę Pępowo naborze poprawnie złożono i zweryfikowano 141 wniosków. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaakceptowało wniosek gminy Pępowo, zatem już wkrótce nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.
Gminie Pępowo został przyznany grant w wysokości 359.817,00 zł na zakup 141 laptopów wraz z ubezpieczeniem. Jednostkowa wartość zakupu laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem nie będzie mogła przekroczyć 2.500 zł.
Po podpisaniu stosownej umowy gmina Pępowo rozpisze przetarg na zakup 141 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, o czym będziemy informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.