Na spotkaniu dowiedzą się Państwo o ogłoszonych przez ROPS konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej - działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz rodziny systemu pieczy zastępczej.


Uczestnicy zapoznają się z założeniami otwartego konkursu, zasadami składania wniosków oraz
rodzajem zadań przewidzianych do realizacji. Będzie możliwość zadawania pytań.
Kiedy? 21 lutego 2022 r.
O której? W godz. 10.00-12.00
Gdzie? Platforma ZOOM
Zgłoszenia i więcej informacji: https://pisop.org.pl/jak-zdobyc-pieniadze-na-dzialalnosc-senioralna-
31737