„Kluczowe zmiany w podatkach (rozliczanie zaliczek) i w ubezpieczeniach (zmiana składki zdrowotnej) - szkolenie ZUS i KAS”
Spotkania odbędą się:
- 15.02.2022 - w godz. 9.00-12.00
- 17.02.2022 - w godz. 9.00-12.00

w każdym z terminów omawiana będzie ta sama tematyka.Uczestnictwo tylko na żywo!

Zarejestrowane osoby otrzymają dalsze instrukcje jak dołączyć do spotkania na podany
w formularzu adres mailowy najpóźniej w dniu spotkania.

Uczestnictwo tylko na żywo!

Zarejestrowane osoby otrzymają dalsze instrukcje jak dołączyć do spotkania na podany w formularzu adres mailowy najpóźniej w dniu spotkania.
https://docs.google.com/forms/d/1f3O7tEBVsUWgc9ROsGlGzrZlAkzjIVlKIlVzKsH_xpo/viewform?edit_requested=true