Mieszkańców gminy Pępowo, którzy jeszcze nie spisali się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zapraszamy do skorzystania z Mobilnego Punktu Spisowego.

Jakie informacje należy mieć ze sobą?

- pełne imię i nazwisko oraz numer PESEL (swój oraz wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod tym samym adresem w dniu 31 marca 2021 r.),

- informacja o wykonywanym zawodzie i miejscu pracy (swoim oraz domowników),

- powierzchnię użytkową domu/mieszkania w m2,

- rok oddania budynku do użytku (w przypadku budynków jednorodzinnych),

- sposób ogrzewania mieszkania i podłączone media.

Lista wszystkich pytań ujętych Spisem dostępna jest do wglądu na stronie www.spis.gov.pl w zakładce „Lista pytań w NSP 2021”.