W skład gminy wchodzi 13 wsi sołeckich (Źródło encyklopedia wikipedia.pl):