W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przedstawicieli firm, którzy proponują wymianę pieca na pompę ciepła lub inny piec dla mieszkańców Gminy Pępowo, powołując się na urząd, informujemy, że Urząd Gminy w Pępowie nie prowadzi żadnych działań w powyższym zakresie.

Pracownicy urzędu przeprowadzają jedynie kontrole pieców, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ale o tym mieszkańcy są na bieżąco informowani poprzez stronę internetową oraz przez sołtysów.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.