Dobre informacje napłynęły do gminy Pępowo na początku 2024 roku. W rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia 2023”, gmina Pępowo została najwyżej sklasyfikowana wśród gmin powiatu gostyńskiego, plasując się na 49. pozycji w województwie wielkopolskim (na 226 gmin) oraz na 390. miejscu w rankingu ogólnopolskim (na 2477 gmin).


Ranking Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gmina-dobra-do-zycia-2023-pelne-wyniki-rankingu